Croeso

Mae ardal Cyngor Tref Ffestiniog yn cynnwys tref Blaenau Ffestiniog â phentref Llan Ffestiniog. Bro Gymraeg yw Ffestiniog gyda’r iaith a’r diwylliant yn greiddiol i’w hunaniaeth. Mae amddiffyn yr iaith yn hynod bwysig i lawer o'r boblogaeth a ddefnyddir y Gymraeg yn naturiol fel iaith gyntaf. Mae poblogaeth yr ardal yn 4,875 yn ôl cyfrifiad 2011, sy'n gwneud Cyngor Tref Ffestiniog yn y cyngor trydydd mwyaf yn awdurdod unedol Gwynedd, y tu ôl i Fangor a Chaernarfon. Mae 16 o gynghorwyr yn cynrychioli 5 ward sef Tanygrisiau, Bowydd a Rhiw, Diffwys a Maenofferen, Conglywal, a Cynfal a Teigl. Mae’r ardal wedi trefeillio a thref Rawson ym Mhatagonia.

cyswllt

Mrs Ann Coxon, Clerc Y Dref

Ffôn:   01766 832398
E-bost:   clerc@cyngortrefffestiniog.cymruy dref a roddodd dô i’r byd

Ar ddechrau'r 19eg ganrif, roedd Ffestiniog yn 'bentref bach tlawd’ gydag ychydig o ffermydd anghysbell, a defaid mor bwysig â llechi i'r arloeswyr cynnar. Yn y pen draw daeth llechi yn sail cyfoeth Eryri a Blaenau Ffestiniog ddaeth yn ganolfan i’r diwydiant. Roedd y diwydiant yn llewyrchus a daeth Blaenau Ffestiniog yn "y dref a roddodd dô i’r byd".

Newyddion

ffestiniog

Erthygl 1

Newyddion cryno: content detailed in this area.

Erthygl 2

Newyddion cryno: content detailed in this area.

Erthygl 3

Newyddion cryno: content detailed in this area.

cynghorwyr

Ffôn: 01766 832398

Annwen Daniels Ward | Bowydd a Rhiw cynghoryddannwendaniels
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn: 01766 832398

Bedwyr Gwilym Ward | Diffwys a Maenofferen cynghoryddbedwyrgwilym
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn: 01766 832398

Erwyn Jones Ward | Bowydd a Rhiw cynghorydderwynjones
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn: 01766 832398

Will G Roberts Ward | Bowydd a Rhiw cynghoryddwillroberts
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn: 01766 832398

Rory Francis Ward | Bowydd a Rhiw cynghoryddroryfrancis
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn:

Ronwen D Roberts Ward | Bowydd a Rhiw cynghoryddronwendroberts
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn:

Glyn Daniels Ward | Diffwys a Maenofferen cynghoryddglyndaniels
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn:

Elin Roberts Ward | Diffwys a Maenofferen cynghoryddelinroberts
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn:

Mark Thomas Ward | Conglywal cynghoryddmarkthomas
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn:

Mel Goch ap Meirion Ward | Cynfal a Teigl cynghoryddmelgochapmeirion
@cyngortrefffestiniog.cymru

Ffôn:

Mari Rees Ward | Tanygrisiau cynghoryddmarirees
@cyngortrefffestiniog.cymru

YMWELD Â FFESTINIOG

Dolenni i safleoedd eraill