Conglywal
Nifer o Etholwyr 710

3 Cynghorydd –
Cynghorydd Mark Thomas

2 sedd wag (2 vacancies)