Diffwys & Maenofferen
Nifer o Etholwyr 745

4 Cynghorydd –

Cynghorydd Bedwyr Gwilym
Cynghorydd Glyn Daniels
Cynghorydd Elin Roberts
1 sedd wag