Dogfennau

Adnoddau

Adnoddau Dyddiad Download
Adnoddau 09 01 2018 PDF / DOC
Adnoddau 18 01 2017 PDF / DOC
Adnoddau 19 01 2016 PDF / DOC
Adnoddau 19 04 2016 PDF / DOC
Adnoddau 21 07 2016 PDF / DOC

Cyfraith a Threfn

Adnoddau Dyddiad Download
Cyfraith a Threfn 7 Ionawr 2016 PDF / DOC

Cynllunio

Cynllunio Dyddiad Download
Cynllunio 5 Medi 2017 PDF / DOC
Cynllunio 5 Gorffennaf 2016 PDF / DOC
Cynllunio 7 Mawrth 2016 PDF / DOC
Cynllunio 17 Mawrth 2016 PDF / DOC
Cynllunio 23 Mawrth 2016 PDF / DOC

Materion Parcio a Thrafnidiaeth

Materion Parcio a Thrafnidiaeth Dyddiad Download
Materion Parcio a Thrafnidiaeth 7 Ionawr 2016 PDF / DOC

Mwynderau

Mwynderau Dyddiad Download
Mwynderau 15 Chwefror 2018 PDF / DOC
Mwynderau 18 Ionawr 2018 PDF / DOC
Mwynderau 4 Ionawr 2018 PDF / DOC
Mwynderau 23 Tachwedd 2017 PDF / DOC
Mwynderau 16 Tachwedd 2017 PDF / DOC
Mwynderau 19 Hydref 2017 PDF / DOC
Mwynderau 21 Medi 2017 PDF / DOC
Mwynderau 20 Gorffennaf 2017 PDF / DOC
Mwynderau 16 Mawrth 2017 PDF / DOC
Mwynderau 16 Chwefror 2017 PDF / DOC
Mwynderau 19 Ionawr 2017 PDF / DOC
Mwynderau 10 Ionawr 2017 PDF / DOC
Mwynderau 5 Gorffennaf 2016 PDF / DOC
Mwynderau 7 Ionawr 2016 PDF / DOC
Mwynderau 7 Mehefin 2016 PDF / DOC
Mwynderau 17 Mawrth 2016 PDF / DOC
Mwynderau 18 Chwefror 2016 PDF / DOC
Mwynderau 19 Mai 2016 PDF / DOC
Mwynderau 21 Ebrill 2016 PDF / DOC
Mwynderau 21 Gorffennaf 2016 PDF / DOC
Mwynderau 21 Ionawr 2016 PDF / DOC

Polisïau

Polisïau Enw Download
Polisïau Polisi ar Ddatgelu Gwybodaeth a Data PDF / DOC
Polisïau Polisi Amgy lcheddol PDF / DOC
Polisïau Polisi Cyfle Cyfartal PDF / DOC
Polisïau Polisi Pensiynnau PDF / DOC
Polisïau Cod Ymddygiad PDF / DOC

Rheolau Sefydlog

RheolauSefydlog Dyddiad Download
Polisïau Mai 2014 PDF / DOC

Cyfrifon

Datganiadau Cyfrifyddu Dyddiad Download
Datganiadau Cyfrifyddu 2015 - 16 PDF
Datganiadau Cyfrifyddu 2016 - 17 PDF
Taliadau i Gynghorwyr 2015 - 16 DOC
Taliadau i Gynghorwyr 2016 - 17 DOC