Tanygrisiau
Nifer o Etholwyr 225

1 Cynghorydd –
Cynghorydd Mari Rees